Regulamin sklepu MOIA LOVE

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy (dalej zwany „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem portalu internetowego www.moialove.com, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest jednoosobowa działalność gospodarcza

Family Team
ul. Chocimska 66, 64-100 Leszno
NIP 7661672622

sklep@moialove.com

nr telefonu 530 605 845 

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2 Zamówienia


1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
– poprzez proces zamawiania produktu w sklepie 
– poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez sklep.


§3 Płatności


1. Klient ma do wyboru wskazane na stronie Sklepu formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl


§4 Wysyłka towaru


Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy wysyłkowej In Post oraz Paczkomat.

Metody dostawy: 

  1. Kurier InPost 15 zł
  2. Paczkomat 12 zł

 

§5 Reklamacje


1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do sklepu (kurier) na swój koszt, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Szczegółowa informacja na temat niezgodności z Umową, wraz ze wskazaniem przyczyny niezgodności, powinna zostać przesłana do Sklepu w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Ze względu na specyfikę towarów oferowanych przez Sklep wygląd towarów prezentowanych na zdjęciach może się różnić od ich wyglądu faktycznego. W związku z tym nieznaczna różnica w wyglądzie nie jest przez Sklep traktowana jako podstawa do złożenia reklamacji.

 

§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie przepisów prawa, klient ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, do odstąpienia od umowy, o czym jest niniejszym informowany. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie należy złożyć mailowo na adres: sklep@moialove.com, dołączając jego wydrukowaną kopię do paczki ze zwracanym towarem. Oświadczenie należy wysłać na swój koszt razem z produktem, który ma być zwrócony. Towar powinien być bezpiecznie zapakowany. Zwrot środków na konto nastąpi w ciągu 14 dni po odebraniu zwróconego towaru. Przesyłkę należy wysłać na adres: Jakub Pasek Dąbrowa Dubińska 6, 63-910 Miejska Górka.

 

§7 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz marketingowych.

2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

3. Klient, który chciałby usunąć swoje dane z bazy Sklepu Moia Love, powinien wysłać maila na adres: sklep@moialove.com w treści wpisując swoje imię i nazwisko oraz wyróżnić wiadomość mailową Tytułem: „Proszę o usunięcie moich danych z bazy Sklepu”.